Huisburen

Huisburen was een middeleeuws gehucht op een wierde die ten zuiden van de wierde van Oldersum was gelegen.
De naam Huisburen vinden we terug in de nog bestaande Huisbuurster Tocht, in de voormalige Huisbuurster Polder en Huisbuurster Eed.


In de beschrijving van Ten Post door vd AA uit 1846 wordt over het gehucht Huisburen gesproken alsof dit Ten Post zou zijn:

Er zijn mensen die menen, dat bij dit gehucht vroeger een sluis zou hebben gelegen, maar dis is alleen maar een vermoeden, gebaseerd in het diep gevonden houtwerk. --- Bij de Mude hier stond vroeger het kasteel Ailsum.

Aan de zuidzijde van het Damsterdiep, bij Ten Post, ligt een mooie ruime wierde, waar op de oostelijke voet of helling veel geraamtes van lijken bij het ploegen ontdekt zijn. Sommigen gaan er van uit dat deze geraamtes afkomstig zijn van het gevecht tussen Lodewijk van Nassau en de Spaanse bevelhebber Arenberge, maar dat is niet meer dan een gissing.

Dit gehucht werd in 1536, door Gelderse troepen in brand gestoken.


In de kroniek van Johan Rengers wordt verteld:

In 1397 vielen de Schieringers onder leiding van Eppo van Nittersum het sterke steenhuis van de Rengersen aan, dat bezet werd door Pieter Reiners en een aantal Hollanders ten behoeve van de graven van Holland. De Hollanders werden gevangen en verzopen in de sluis, Damsterdiep genoemd, en daarna bij de sluis begraven.

Wij vermoeden dat het kasteel Ailsum hetzelfde is als het Sterke Steenhuis van de Rengersen. Het kasteel Ailsum zou echter ook hetzelfde kunnen zijn als het Steenhuis Oldersum (of Aldersum).