Postertille

In het Inventaris van het huisarchief Farmsum berustende in het rijksarchief zijn op pagina 433 de stukken over de bezittingen van Edzard Rengers, de vader van Johan Rengers van Ten Post, vermeldt.

79. Aankomsttitels van vaste goederen, heerlijk- en gerechtigheden onder Garrelsweer, Leermens, Oldehove, ten Post, Postertille, Stedum, Wittewierum (Oldenhuis), Woltersum. 1503, 1505,1512, 1513, 1518, 1527, 1617, 1618, 1626, 1627 (2), 1628, 1631 (6), 1633 (3), 1635 (2), 1639 (4), 1640 (2), 1646, 1647 (2), 1648 ('2). 1649, 1651. 36 charters. 2 stukken.

Het voorkomen van de naam Postertille in de opsomming roept vragen op. We zoeken nog naar antwoorden.